Ida Lupino

Ida Lupino

Julia Thomas: Who is he?
Man in crowd: Jacob Walz. Must be a Dutchman.
Julia Thomas: Or a German.
Man in crowd: Yeah, that's what I said - a Dutchman.

GourmetGiftBaskets.com